SKRINE PRE TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVÁDZAČE

SKRINE PRE VÝPOČTOVÚ A MERACIU TECHNIKU

SKRINE PRE OPTICKÉ ROZVÁDZAČE

VÝROBKY NA ZÁKAZKU

presenter-image

Telekomunikačné kabinetové rozvádzače

detail-photo detail-photo detail-photo

Špecifikácie

detail-photo
Typ Rozmery [mm]
A B C D E
GR12005025.5J 1200 500 270 280 1800
GR12008025.5J 1200 800 270 280 1800

Kabinety osadené držiakmi konektorov

GR - VVV - SSS - HH - X - Y (Názvoslovie)
GR - GLITEL rozvádzačová skriňa
VVV - výška v cm
SSS - šírka v cm
HH - hĺbka v cm
X - 5 - na podstavci
Y - J - plné dvere