SKRINE PRE TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVÁDZAČE

SKRINE PRE VÝPOČTOVÚ A MERACIU TECHNIKU

SKRINE PRE OPTICKÉ ROZVÁDZAČE

VÝROBKY NA ZÁKAZKU

presenter-image

Telekomunikačné chodníkové rozvádzače

detail-photo detail-photo detail-photo

Špecifikácie

detail-photo
Typ Rozmery [mm]
A B C D E
GR02202518.5J 420 250 170 180 1600
GR06202518.5J 620 250 170 180 1600
GR06204518.5J 620 450 170 180 1600

Skrine osadené držiakmi konektorov

GR - VVV - SSS - HH - X - Y (Názvoslovie)
GR - GLITEL rozvádzačová skriňa
VVV - výška v cm
SSS - šírka v cm
HH - hĺbka v cm
X - 5 - na podstavci
Y - J - plné dvere