SKRINE PRE TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVÁDZAČE

SKRINE PRE VÝPOČTOVÚ A MERACIU TECHNIKU

SKRINE PRE OPTICKÉ ROZVÁDZAČE

VÝROBKY NA ZÁKAZKU

presenter-image

Telekomunikačné stĺpové rozvádzače

detail-photo detail-photo

Špecifikácie

detail-photo
Typ Rozmery [mm]
A B C D
GR02402515.1J 240 250 140 150
GR03702515.1J 370 250 140 150
GR06202517.1J 620 250 140 150

Skrine osadené držiakmi konektorov

GR - VVV - SSS - HH - X - Y (Názvoslovie)
GR - GLITEL rozvádzačová skriňa
VVV - výška v cm
SSS - šírka v cm
HH - hĺbka v cm
X - 1 - jedna spodná a jedna vrchná príruba
2 - dve spodné a jedna vrchná príruba
Y - J - plné dvere