SKRINE PRE TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVÁDZAČE

SKRINE PRE VÝPOČTOVÚ A MERACIU TECHNIKU

SKRINE PRE OPTICKÉ ROZVÁDZAČE

VÝROBKY NA ZÁKAZKU

presenter-image

Skrine pre výpočtovú a meraciu techniku - vonkajšia montáž

detail-photo detail-photo detail-photo

Špecifikácie

detail-photo
Typ Rozmery [mm]
A B C
GOS606042U / GOS606045U 600 600 1970 / 2105
GOS608042U / GOS608045U 600 800 1970 / 2105
GOS6010042U / GOS6010045U 600 1000 1970 / 2105
GOS806042U / GOS806045U 800 600 1970 / 2105
GOS808042U / GOS808045U 800 800 1970 / 2105
GOS8010042U / GOS8010045U 800 1000 1970 / 2105
GOS - XX - YY - ZZ - U (Názvoslovie)
GOS - GLITEL stojan pre vonkajšiu montáž
XX - šírka v cm
YY - hĺbka v cm
ZZ - počet jednotiek