SKRINE PRE TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVÁDZAČE

SKRINE PRE VÝPOČTOVÚ A MERACIU TECHNIKU

SKRINE PRE OPTICKÉ ROZVÁDZAČE

VÝROBKY NA ZÁKAZKU

presenter-image

Skrine pre výpočtovú a meriacu techniku - EMC prevedenie

detail-photo detail-photo
detail-photo
detail-photo

Špecifikácie

detail-photo
Typ Rozmery [mm]
A B C
GES606042U / GES606045U 600 600 2066 / 2200
GES608042U / GES608045U 600 800 2066 / 2200
GES6010042U / GES6010045U 600 1000 2066 / 2200
GES806042U / GES806045U 800 600 2066 / 2200
GES808042U / GES808045U 800 800 2066 / 2200
GES8010042U / GES8010045U 800 1000 2066 / 2200
GES - XX - YY - ZZ - U (Názvoslovie)
GES - GLITEL EMC stojan
XX - šírka v cm
YY - hĺbka v cm
ZZ - počet jednotiek